vraag 71: Wie is verantwoordelijk voor de kinderen op school:
               de school of de ouders?

vraag 72: Hoe oud zijn kinderen als ze naar de basssischool
               gaan?

vraag 73: Vanaf welke leeftijd moeten kinderen naar school?
               
vraag 74: Tot welke leeftijd gaan kinderen naar school?
              
vraag 75: Leren kinderen door te spelen?

vraag 76: Zoekt de gemeente de school of de ouders?

vraag 77: Zitten jongens en meisjes in aparte klassen?          
              
vraag 78: Dragen kinderen op school schoolkleren (uniform)?
              
vraag 79: Kan je met een computer leren?

vraag 80: Is het voorgezet onderwijs vanaf 4 jaar of 12 jaar?antwoord 71: De ouders.
antwoord 72: 4 Jaar.
antwoord 73: 5 Jaar.
antwoord 74: Tot 18 jaar.
antwoord 75: Ja..
antwoord 76:   De ouders.
antwoord 77:   Nee, ze zitten in één klas.
antwoord 78:   Nee.
antwoord 79:   Ja.
antwoord 80:   Vanaf 12 jaar.