vraag 51: Mogen vrouwen kiezen met wie ze trouwen?

vraag 52: Mogen mannen met mannen trouwen?

vraag 53: Is er in Nederland één godsdienst toegestaan
               of zijn er meer toegestaan?
               
vraag 54: Controleert de regering de kranten en de televisie?
              
vraag 55: Heeft Nederland één of meer televisiezenders?

vraag 56: Mag  homosexualitiet of is dat strafbaar?

vraag 57: Kan je in Nederland wapens krijgen?          
              
vraag 58: Is het besnijden van vrouwen toegestaan?
              
vraag 59: Mag een man een vrouw slaan?

vraag 60: Hebben alle mensen in Nederland hetzelfde geloof?


lees het verhaal over: emancipatie.


antwoord 51: Ja.
antwoord 52: Ja.
antwoord 53: Meer.
antwoord 54: Nee.
antwoord 55: Meer.
antwoord 56:   Het mag. Het is niet strafbaar.
antwoord 57:   Nee, je moet toestemming vragen.
antwoord 58:   Nee.
antwoord 59:   Nee.
antwoord 60:   Nee, er is vrijheid van godsdienst.